Percussion Modular

Slagwerkopleiding Modulair

Tot voorheen was het gebruikelijk dat slagwerkers binnen de HaFaBra-opleiding tijdens een examen zowel de onderdelen op het hoofdinstrument, de bijinstrumenten en zelfs vanaf het B-examen een tweede hoofdinstrument moesten demonstreren. De slagwerkopleiding modulair biedt slagwerkers de kans hun examen in fases te doen. Afhankelijk van het gekozen profiel kiezen leerlingen (in overleg met hun docent) een uit modules bestaand pakket dat aansluit bij hun eigen uitvoeringspraktijk. Hierdoor kan het studieritme gedurende het gehele opleidingstraject worden verdeeld en kan er optimaal naar worden toegewerkt een examen succesvol af te ronden.

Slagwerkprofielen

Slagwerkers doen zich kennen als veelzijdige musici. Slagwerkers tref je aan in de HAFABRA, malletbands, tamboerkorpsen, ongestemde slagwerkgroepen, zelfs in popbands als drummer of percussionist. Met andere woorden slagwerkers onderscheiden zich duidelijk wat hun profiel betreft. De modulaire opleiding voorziet in opleiding aan elk van deze profielen. Docenten kunnen nu aan de hand van een gekozen profiel de opleiding van hun leerlingen ‘op maat’ aanpassen op basis van de passende modules. Hierdoor ontstaat het idee van ‘shoppen’. Een van de vele voordelen van de modulaire slagwerk opleiding is modules periodiek kunnen worden afgesloten, waardoor de spanningsboog in het gehele traject eveneens wordt verdeeld.

Download hier het volledige raamleerplan.

De Modules

De modulaire slagwerkopleiding kent de volgende verplichte en keuze modules:

Verplichte Modules (inclusief theorie)
  Kleine trom
  Mallets
  Drums (vanaf diploma C)
  Pauken (vanaf diploma C)
  Ensemble leiding (vanaf diploma D)
Keuze Modules
  Accenten / Roffels
  Rudiments
  Toonladders / Akkoorden
  Vibrafoon
  Improvisatie kleine trom
  Percussie
  Setup
  Kleine trom
  Xylofoon / marimba
  Pauken
  Drums

Elke behaalde module geeft recht op een certificaat. Alleen voor de keuzemodule kunnen studiepunten worden behaald. Wil een leerling in het bezit komen van een diploma dan zullen, naast de verplichte module op A, B, C of D niveau (inclusief theorie), ook meerdere keuzemodules behaald moeten worden. Zie onderstaand schema. Elke module (verplicht en keuze) kent helder omschreven eindcriteria die in het Hafabra raamleerplan staan beschreven..

DMP Percussion Modular

Bij de invoering en implementatie van de modulaire slagwerkopleiding anticipeert DMP op vragen vanuit het veld zoals: welke methoden sluiten aan op de nieuwe opleiding? Is er nieuw materiaal beschikbaar? In eerste instantie richt DMP zich vooral op de keuzemodules. Er bestaan tal van methodieken die voorzien in materiaal dat voor de verplichte modules kan worden gebruikt.

Bij DMP zijn hiervoor diverse methoden beschikbaar waaronder:
- Percussion All In for Snaredrum
- Percussion All In for Mallets
- Percussion All In for Drums (en duetten)
- Percussion All In for Timpani
- Diverse soloalbums voor kleine trom, mallets en drums.

Voor de invulling van de keuzemodules is DMP op zoek gegaan naar auteurs die ook in het veld bekend zijn en precies weten waar behoefte aan is.Voor de keuzemodule voor mallets ontwikkelt op dit ogenblik Jacco Boganen het materiaal. Voor de keuzemodule malletimprovisatie Frans Frijns, voor de snaredrummodules Henk Mennens, voor drums Ron Coolen en voor Setup Leon Camp en Henk Mennens.

De keuze modules kunnen op verschillende niveaus behaald worden. Ieder niveau heeft een andere studiebelasting en dus ook andere studiepunten. De studiepunten verschillen per niveau en per fase/diploma. De keuze module drums bijvoorbeeld heeft 3 niveaus. Wanneer voor niveau 1 gekozen wordt ten behoeve van het behalen van het A-diploma, levert dit 20 studiepunten op. Wanneer dit zelfde niveau gekozen wordt ten behoeve van het behalen van het B-diploma, dan levert dit 15 studiepunten op. Een en ander, omdat de studiebelasting voor drums niveau 1 voor een A-kandidaat groter is dan voor een B-kandidaat.

Een eventuele overwaarde aan studiepunten, met een maximum van 10 studiepunten, mag worden meegenomen naar een volgend diploma.

De keuzemodules zullen het komend jaar fasegewijs worden ontwikkeld. Klik hier voor een overzicht van de reeds beschikbare uitgaven.